Често задавани въпроси

  • Вие плащате за ремонт само след като сте съгласни с него!
  • Без ваше съгласие за цена,  ремонт не се извършва!

Често задавани въпроси:

Моля, прочетете по-долу още!

Клиент: Ремонтирате ли марки, които не са описани тук?
Сервиз: Ние ремонтираме всички марки уреди. Поради динамичността на пазара не е възможно да бъдат написани всички марки и модели.

Цени

Клиент: Колко струва самият ремонт?
Сервиз: Цената на ремонта се определя след диагностика. Тогава става ясно от какви части, софтуер или документация има нужда. Не е възможно да се определи БЕЗ диагностика какъв е дефекта на Вашия уред.
Трябва да знаете, че:
1. Диагностиката се предплаща и тя за повечето уреди е 24 лв. с ДДС. Възможно е диагностиката да е по-малко или повече от тази цена. За някои уреди ( като мултимедийни проектори, фотоапарати със сменяеми обективи, смарт часовници и някои други уреди ) диагностиката е 36 лв. с ДДС. Можете да позвъните на нашите телефони, да обясните какъв е вашия уред и да попитате за точната цена на диагностиката.
2. Диагностиката е част от цената за ремонт.
Пример: Вие предплащате 24 лв. с ДДС за диагностика. Цената на ремонта е 50,00 лв. с ДДС, следователно доплащате 26 лв. с ДДС.
Моля да ни пишете или да се свържете с нас, ако ценообразуването не е достатъчно ясно!
3. Вие плащате само цената, за която сте били предварително уведомени и сте съгласни с нея!!! Нашата политика предвижда да бъдете ПРЕДВАРИТЕЛНО уведомени за крайната цена на ремонта, в това число: резервни части, транспортни разходи, софтуерни настройки  и др., в случай, че се налагат такива. Няма скрити такси или поставяне пред свършен факт. Ремонтът се извършва САМО след изричното Ви предварително съгласие!
Моля да имате предвид, че НЕ всяка техника е възможно да бъде ремонтирана. Не всяка една техника може и е разумно да бъде ремонтирана на разумна цена. Не за всяка техника е възможно да бъдат намерени резервни части, софтуер и документация. Ние можем да Ви посъветваме относно целесъобразността на ремонта.

Срокове

Клиент: За какъв срок може да бъде ремонтирана техниката?
Сервиз: Няма законово изискване за колко време трябва да бъде ремонтиран един извънгаранционен уред. Нашият сервиз е сложил условен срок до 30 работни дни.

Клиент: Може ли за по-кратък срок от 30 работни дни да бъде ремонтирана техниката?
Сервиз: Да. По-принцип срокът е до 30 работни дни. Ние винаги се опитваме да ремонтираме техниката в много по-кратки срокове, когато това е възможно.
Предпочитаме да посочим по-дълъг срок и техниката ви да стане за по-кратко време, отколкото обратно.

Клиент: Защо техниката ми ще бъде ремонтирана толкова бавно?
Сервиз: Моля, да имате предвид следното:
1. Ремонтите в нашия сервиз следват хронологично реда на постъпване на всеки един уред. Нашата софтуерна тикет система ви дава автоматично пореден номер на поръчка.
2. На една работна маса е технологично допустимо разглобяването само на един единствен уред. Не е възможно да се ремонтират няколко уреда едновременно.
3. Ако уредът/уредите, постъпили преди вашия, са се оказали с по-сериозен проблем, те естествено забавят целия процес на обработка и на следващите уреди.

Клиент: Не може ли, бързо и веднага просто да погледнете уреда ми и да кажете какво му е?
Сервиз: Не, това за съжаление е невъзможно поради следните причини:
1. Вашият уред трябва да бъде внимателно разглобен и тестван със съответните измервателни уреди. Практиката показва, че дори и видими с просто око дефекти,биха могли да се окажат само „върха на айсберга” или да са свързани с други проблеми, които не се виждат с един повърхностен оглед на техниката.
2. За голямо съжаление на една работна маса се разглобява само по един уред.
Не е възможно да се ремонтират няколко уреда едновременно.
3. Диагностиката и ремонта в електрониката винаги вървят „ръка за ръка“ т.е. едновременно.
4. Когато се свържем с вас за да дискутираме предварително цената за ремонт, това на практика означава, че се намира на работна маса, разглобен и очаква Вашето решение за ремонта.

Клиент: Имате ли експресен ремонт?
Сервиз: Да, ние предлагаме и експресен ремонт, но само при технологична възможност, наличие на съответните резервни части и софтуер и в случай, че спецификата на необходимия ремонт допуска неговото отстраняване да бъде извършено за този по-кратък период от време. Цената на експресният ремонт е + 50% от стандартната цена. Цената за експресната диагностика е + 50% от стандартната цена.
Сервиз: Ние съветваме нашите клиенти да НЕ искат експресен ремонт, защото:
Ние обещаваме да извършим експресно диагностика на уреда, но как да постъпим ако:
а. Няма необходимите резервни части в търговската мрежа, доставката им е бавна или въобще няма резервни части за този уред. Няма сервиз, който да може да ремонтира без резервни части.
б. Има необходимост от документация или софтуер, а такъв експресно не е наличен или въобще няма.
в. Уредът очевидно не подлежи на ремонт.

Сервиз: Когато вие – нашите Клиенти поискате експресен ремонт, шансът да се разочаровате е твърде голям. Моля, не искайте от нас експресен ремонт, тъй като ние даваме гаранция за свършената от нас работа, а това при експресните ремонти не винаги е възможно!

Сервиз: На практика експресният ремонт е възможен в доста редки случаи.

Сервиз: Моля, не забравяйте, че съгласно нашите правила сумата за експресната диагностика е + 50% от стандартната цена и тя НЕ се връща, независимо от факта, че уреда не може да бъде ремонтиран експресно или въобще не подлежи на ремонт.

Диагностика

Диагностиката при нас се заплаща задължително и предварително. Стойността на диагностиката не се възстановява при невъзможен ремонт, липса на части или твърде скъп ремонт. Изключение: В случай, че уредът пристига с куриер от друго населено място извън София и клиентът не е разбрал за предплатената диагностика, следва разговор с клиента и заплащане на диагностиката в последствие.

Клиент: Защо се заплаща диагностиката предварително?
Клиент: Защо сумата за диагностика не ми се връща обратно /не ми се възстановява/, след като уредът не може да бъде ремонтиран или цената на ремонта и/или частите не ме устройват?
Сервиз: На практика диагностиката е около 90% от ремонта.
1. Вашата техника е въведена от нашите приемчици в системата за поръчки.
2. Издават се документи за прием.
3. Следват телефонни обаждания и писане на имейли.
4. Нашите техници са отделили време за преглед и анализ на вашата техника, в т.ч.
търсене на специализирана литература, проверка за наличност на резервни части, софтуер. Времеви ресурс.
Всичко това има определена стойност и той подлежи на заплащане.
За съжаление ние няма как да предскажем колко струва и дали е възможен ремонта на даден уред БЕЗ да му направим диагностика.

Гаранция

Клиент: Какъв е срокът на гаранцията за извършеният ремонт?
Сервиз: Няма законово изискване за колко време трябва да бъде гаранцията на един ремонтиран уред. Нашият сервиз предлага гаранция от 30 дни за извършения ремонт.
Тази гаранция се отнася само за ремонтирания блок, модул, дефект.
При възникването на друг дефект, на практика се налага стартирането на нов ремонт.

Клиент: Какви документи ще получа след ремонта за гаранцията?
Сервиз: Ние издаваме гаранционна карта за всеки ремонт.
ВАЖНО! Дори и да не разполагате физически с гаранционната си карта или я изгубите, гаранцията ви е валидна поради наличието на нашата софтуерна система, която съхранява данните за протичането на Вашия ремонт.
Справки могат да се правят по сериен номер, телефон за контакт, даден при приемането на техниката, името на клиента. Вашият уред е „видим” и за вас чрез нашата електронна система www.proverkata.com  Ако сте с изгубена гаранция, уредът си има гаранция!

Качество

Клиент: Качествен ли е самият ремонт?
Сервиз: Да. Във Ваш и в наш интерес е да не се връщате със същият уред за ремонт. Нашата цел е да Ви направим наш постоянен клиент – за различни уреди. Да ни похвалите. Просто да сте доволен/а от нас. Именно за това даваме и гаранция. Ние използваме само части, които отговарят параметрично на изискванията. Факт за качеството на нашата работа може да откриете в раздела МненияРЕФЕРЕНЦИИ или Какво мислят за нас стратегическите ни клиенти, както и в раздела ЗА НАС.

Клиент: Какви документи ще получа, като ви дам техниката си за ремонт?
Сервиз: Всеки един наш клиент когато предава своя уред за ремонт в сервиза получава документ с уникален номер на поръчка, с дата и час. В документа са описани: марка, модел, сериен номер, вид уред, проблем и други особености.
Вашият уред е „видим” за вас чрез нашата електронна система www.proverkata.com

Клиент: Какво става в случай, че си изгубя документа, с който съм оставил уреда при вас?
Сервиз: Не се притеснявайте. Ние имаме специална процедура за установяване на съвпадението между собственик и уред. От съображение за сигурност, няма да разкриваме как работи системата.
Ако Вие сте собственика, няма от какво да се притеснявате.

Клиент: Какво ще стане с уреда ми, ако съм го оставил и си го потърся след няколко месеца или няколко години?
Сервиз: Съгласно нашите правила, ние не да носим отговорност за Вашият уред след 45 дни от датата на оставяне на уреда. Наистина е невъзможно да пазим уредите на клиентите. В документа, който получавате при оставяне на уреда са описани точните условия на сервиза, с които Вие предварително се съгласявате, че сервизът НЕ носи отговорност за уредът след 45-ят ден.

Клиент: Възможно ли е да има компромис за срока на престой на уреда за повече от 45 дни?
Сервиз: Да разбира се , но в някъкви малки граници до една или две седмици и то след предварителен разговор.
Няма да пазим уреда Ви при положение , че сме се разбрали той да остане при нас още две седмици, а Вие си го търсите след ДВА или повече месеца.

Клиент: Ние сме извън София. Може ли да ви изпратим техника за ремонт по куриер?
Сервиз: Да, разбира се. Моля, да се свържете с нас по телефона за подробности. Ако не успеете, моля да ни напишете имейл с ваш телефон за връзка и удобно време, в което да ви потърсим.

Клиент: Колко струва транспорта до вас?
Сервиз: Стойността на транспорта се определя от тежестта и размера на вашия уред.
Важно е и коя е куриерската фирма.
Цената за доставка до София от различни населени места е между 8 лв., 10 лв. и 12 лв. за между 1 кг. до 2 кг.
Посочените цени са само за приблизителна представа. Ако продукта е с голям обем, но е лек, цената може да е по–висока. Цените могат да се променят и заради смяна на политиката на куриерските фирми, както и поради нарастване на стойността на горивата или други причини.
Основни куриерски фирми: www.econt.com , www.speedy.bg, www.evropat.com и много други в https://kurieri.start.bg/
Клиент: Как да разбера, че техниката ми е при вас за ремонт?
Сервиз: Всеки един наш клиент, когато предава своя уред за ремонт в сервиза получава документ с уникален номер на поръчка, с дата и час. В документа са описани: марка, модел, сериен номер, вид уред, проблем и други особености.
Вашият уред е видим за вас чрез нашата електронна система www.proverkata.com
Клиент: Мога ли да следя ремонта на техниката си през интернет?
Сервиз: Да чрез нашата електронна система www.proverkata.com
Клиент: Обслужвате ли фирми?
Сервиз: Да. Ние имаме специална политика в обслужването на фирми и институции.
Повече, относно кого обслужваме и какво мислят за нас нашите големи клиенти вижте в раздела МненияРЕФЕРЕНЦИИ. В случай, че имате интерес за съвместна работа, моля да ни пишете, като посочите подробности за вас и телефон за контакти.
 
Клиент: Възможен ли е абонамент към вашият сервиз?
Сервиз: Да. Моля да се свържете с нас за да уточним подробностите.

Клиент: Може ли да станете наш гаранционен сервиз?
Сервиз: Да. Моля да се свържете с нас за да уточним вида техника и подробностите.

Клиент: Имате ли препоръки от други клиенти? С кого работите?
Сервиз:  Моля да прочетете кого обслужваме ТУК  и какво мислят за нас нашите клиенти вижте в раздела МненияРЕФЕРЕНЦИИ.

Клиент: На какво извършвате ремонт? На какво сте сервиз?

Сервиз за ремонт на електроника. Сервиз за ремонт на фотоапарати. Качествен сервиз за ремонт на техника. Ремонт на лаптоп, компютри и монитори в София. Сервиз за Киндъл, Киндл, Kindle в София, България. Ремонт на iPhone сервиз на iPad, iPod, MacBook. Сервиз на ЛЦД монитори, ЛЦД телевизори ТВ в София. Сервиз за ремонт на LCD монитори, LCD ТВ телевизори. Специализиран сервиз за таблети и лаптопи в София. Сервиз за ремонт на СПА и фитнес уреди, тренажори, бягащи пътеки, масажори, масажни кресла и столове.

Клиент: А, защо сервизът се казва сервиз Бушона?
Сервиз: Бушонът е най-важния и отговорен елемент във всяко едно електронно устройство.