Оценка на щети при проблемно електрозахранване / бедствия

Сервизен център за ремонт на електроника Бушона извършва диагностика на уреди и издава констативни протоколи в случай на повреди в резултат от непостоянно напрежение или бедствия.

Ако лаптопа или друг уред в къщи, в офиса е претърпял токов удар по вина на електроснабдяване и имате нужда от констативен протокол за пред застрахователната компания, ЧЕЗ, ЕОН, ИВН и т.н.

Заповядайте при нас и донесете вашия уред.

– Оценка на дефектирали уреди в следствие на аварии, токови удари, непостоянно напрежение, наводнения, пожари, природни бедствия и др.
– Издаване на протокол за състоянието на уреда.
– Оценка на стойността на уреда по пазарни цени с цел възможност за изплащане на обезщетение.
– Предложение за евентуален ремонт. Посочва се цена и техническа възможност за ремонт.
– Протоколи за брак. Издаване на протоколи за бракуване на уреди. Протоколите могат да бъдат издавани на фирми, институции, общини,училища, предприятия, юридически и физически лица, за нуждите на счетоводството и др.

Протоколите се издават, за да послужат пред Електро-разпределителните дружества като:ЧЕЗ, ЕВН, Енерго-про и др., застрахователни дружества, фирми за водоснабдяване, Комисията за защита от бедствия и аварии и др.

Посочените цени се отнасят САМО за битови и офис уреди като: телевизори, монитори, мобилни телефони, таблети, лаптопи, настолни компютри, аудио-системи, захранвания, системи за видеонаблюдение, микровълнови печки, тостери и др. Оценката се извършва на място в нашият сервиз.

За специализирани и индустриални уреди оценката е по договаряне.
За посещение на място се заплаща по начина посочен в ценоразписа.

Какво трябва да направите, ако уредът ви е дефектирал в следствие на токов удар:

1. Свържете се с вашият доставчик на електроенергия ЧЕЗ, ЕВН, Енерго-про или друг (ако се е появил междувременно такъв ).

2. Опишете им проблема, посочете мястото където се е състояла аварията, помолете да ви посети екип, поискайте протокол за събитието.

3. Съберете дефектните уреди и ги донесете при нас.

4. Всеки един уред се въвежда в он-лай базирана система за поръчки. Статусът му може да се провери он-лайн – https://www.bushona.com/status-na-remonta/ . В тази база данни се съхранява информацията за даденият уред за период от 5 години. Във всеки един момент в случай на нужда може да бъде издадено копие на поръчката.

5. Ние ще проверим уредите и ще определим дали е възможно да се ремонтират ( ако ДА, то на каква цена ), ако НЕ – каква е пазарната цена на вашият уред.

6. След като извършим необходимите действия ще ви издадем протокол за всеки отделен уред с описание на дефекта, причина за възникване и т.н.

7. Протоколите и всички други действия се заплащат. Заплатената от вас сума ще ви бъде възстановена от енерго-снабдителното дружество като ЧЕЗ, ЕВН, Енерго-про. Вие трябва да представите издадената от нас фактура.

Внимание!
Сумата, която сте заплатили при нас по фактура следва да ви бъде възстановена от съответното дружество.

Издаденият протокол от нас е основание да поискате да ви бъде възстановена сумата за нанесените щети от токовият удар. Без да имате издаден протокол за щета от токов удар няма как да си получите парите.

Пример:
Вие имате дефектирал LCDтелевизор в следствие на токов удар. Свързвате се с ЧЕЗ. От там изпращат специалисти и те установяват, че е имало такова събитие. Издават ви протокол и ви изпращат за оценка. Вие идвате с вашия LCD телевизор. Ние го приемаме и го въвеждаме в нашата база данни. Извършваме му технически преглед и установяваме, че е дефектирал и има щета в следствие на токов удар. Проверяваме неговата пазарна стойност и установяваме, че е 700 лв. Вписваме в протокола причините за дефекта, стойността на протокола и стойността на телевизора. Вие ни заплащате XX.XX лв. с ДДС за брой протокол съгласно ценоразписа.

ЧЕЗ ще ви заплатят общо  ( LCD телевизор 700 лв. + XX,XX лв. протокол ).

Издаване на протокол за брак:

1.Прилагате списък в електронен вид на уредите чрез имейл до нас (service@bushona.com ) и задължително се свързвате по телефона. Може да ни посетите и на място със списъка.
2.Правим ви оферта, каква ще бъде стойността на тази услуга и ви я изпращаме на имейл.
3.Договаряме с вас начина на описване на уредите: вид, марка, модел, серийни номера, инвентарни номера и името на организацията и други подробности, след което пристъпваме към подготвянето на протокола за брак.
4. Представяме ви текста на проекто протокол за одобрение.
5. Извършваме техническият преглед на уреда.
6. Извършваме пазарната оценка на уреда в случай, че има нужда от такава.
7. Приемаме плащането в брой или по банков път.
8. Издаваме фактура по ДДС и предаваме съответните протоколи подписани и подпечатани заедно с уредите.

Телефони за връзка:

02/ 983 63 13, 02 / 983 16 01

Мобилен: 0896 665683

E-mail: service@bushona.com

https://facebook.com/service.bushona

Адрес:
Сервизен център Бушона, 1000, София, ул. “Искър”55.

Ул. “Искър” 55 се намира в центъра на София между бул. Васил Левски и ул. Г.С. Раковски. Ул. Искър е съседна успоредна на бул. Дондуков

Карта с местоположението

Близки известни места до нас:
Националната Опера и Балет на бул. Дондуков и ул. Раковски.
Пожарна команда на ул. Раковски.
СМГ – Софийска математическа гимназия на бул. В. Левски и ул. Искър./От паметника Левски по посока Сточна гара/

До нас се стига:
Tролейбуси:
№ 9 който се движи по ул. Раковски и слизате на – спирка ул. Искър № 11 който се движи по бул. В. Левски и слизате на – спирка СМГ, ул. Искър